Проект и главна цел

Проект и главна цел:
„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19- No BG16RFOP002-2.073-2733-C01

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Бенефициент: „КРИСТАЛ“ ООД

Обща стойност: 10 000 лв., от които

8 500 лв. европейско и
1 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 06.07.2020 г.
Край: 06.10.2020 г.
 

Проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, рег. номер BG16RFOP002-2.073-2733-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.