Уважаеми клиенти, доставката на поръчаните от Вас изделия се заплаща от клиента по цени на куриерската фирма.

Проект и главна цел:
„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ - No BG16RFOP002-2.073-2733-C01

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Бенефициент: „КРИСТАЛ“ ООД

Научи повече